Hệ thống tự động đang xây dựng và phát triển nếu cần giao dịch trung gian có thể inbox admin Tại Đây để giao dịch kiểu truyền thống tạm thời nhé.